Etkinlikler

Tanışma
Gezegenin Eşikleri ve İklim Değişikliği
Kuş ve Kelebek Gözlemi 
Doğanın Sanatı
Tanı, Koru ve Sahip Çık!
Nerede Yaşamalıyım?
Bio-Baskı Biyoçeşitliliği Öğreniyorum
Aşılama Yap, Biyoçeşitliliği Çoğalt!
Doğada Mangala
Biyoçeşitliliğin Değeri
Taramalı Elektron Mikroskobu (SEM) Uygulamalı Analizi
Elektroeğirme Yöntemi ile Nanofiber Üretimi
Kaybolan Türler, Kaybolan Ben
Üç Boyutlu Biyo Yazıcı ile Doku İskeleti Üretimi
Karşılaştırmalı Biyoçeşitlilik
Bakteriyal Selüloz Üretimi
Kütüphaneden Doğaya Yolculuk
Biyo Atıktan Biyomalzemeye Dönüşüm
Wall-E Film İzleme
Arttırılmış Gerçeklilik ile Biyoçeşitlilik
Geri Dönüşüm Oyunu Tasarlıyorum
Terrarium ile Örnek Ekosistem Yapıyorum
Çoklu Bakış Açıları ile Biyoçeşitlilik Filmi
Sanat
Spor
ve daha fazlası…

Ayrıntılılarla Etkinlikler

 • Tanışma

Hazırlanan oyunlar ile öğrencilerin birbirlerini tanımaları sağlanacaktır.

 • Gezegenin Eşikleri ve İklim Değişikliği

Bu aktivitede öğrencilerin iklim değişikliği, biyolojik çeşitlilik kaybı, toprak ve su kirliliği gibi güncel ekolojik sorunlar ve bu sorunları ortadan kaldırmaya yönelik çözüm önerileri sunmaları sağlanacaktır.

 • Kuş ve Kelebek Gözlemi 

Bu aktivitede kelebek ve kuş gözlemi yapan öğrencilerin, gözlem sırasında edindikleri deneyimleri paylaşmaları sağlanacaktır.

 • Doğanın Sanatı

Bu aktivitede öğrenciler, biyoçeşitlilik teması ile yapılan ebru sanatıyla biyoçeşitlilik hakkında farkındalık kazanıp, doğa ve sanatı ilişkilendireceklerdir.

 • Tanı, Koru ve Sahip Çık!

Bu aktivite de öğrencilerle birlikte yapılacak olan harita ile öğrencilere, biyolojik çeşitlilik içerisinde tehlikede olan türlerin neden ve nasıl korunmaları gerektiği bilinci kazandırılacaktır.

 • Nerede Yaşamalıyım?

Bu aktivitede öğrencilere, ‘Nerede Yaşamalıyım?’  oyunu oynatılarak, doğadaki dengenin hassaslığı ve bu dengenin korunmasının gerekliliği bilinci kazandırılacaktır.

 • Bio-Baskı Biyoçeşitliliği Öğreniyorum

Bu aktivite ile öğrencilere, Türkiye’de yok olma tehlikesi altındaki biyolojik türler ve bunları tehdit eden faktörler geleneksel Tokat yazmacılığı ile ilişkilendirilerek biyoçeşitliliği korumanın gerekliliği bilinci sanat yoluyla kazandırılacaktır.

 • Aşılama Yap, Biyoçeşitliliği Çoğalt!

Bu aktivitede öğrenciler;  kısıtlı tarım alanlarında aşılama yöntemi ile biyoçeşitliliğin nasıl arttırılabileceğine ilişkin öneri sunacaklardır.

 • Doğada Mangala

Bu aktivitede öğrenciler, doğada hazır buldukları malzemelerle yaptıkları mangala oyununu oynayacaklardır.

 • Biyoçeşitliliğin Değeri

Bu aktivite ile doğanın düzeninin bozulmaması için biyoçeşitliliğin bir değer olarak somut örnekler üzerinden incelenmesi ve öğrencilerin bu konuda sorumluluk alması sağlanacaktır.

 • Taramalı Elektron Mikroskobu (SEM) Uygulamalı Analizi

Keşif yürüyüşlerinde ilgilerini çeken ölü hayvan (kelebek, sinek vs.) örnekleri ve bitki döküntüleri (yaprak, çiçek vs.) gibi doğada bulunan biyolojik numuneleri toplayacak olan öğrenciler; laboratuvar ortamında bu biyolojik yapıların nano boyuttaki görüntülerini alarak, doğa ve mühendislik arasındaki bağlantıyı fark edeceklerdir.

 • Elektroeğirme Yöntemi ile Nanofiber Üretimi

Bu aktivitede öğrenciler, doğal yaşantımızda sıklıkla kullanılan ve birçok hastalığa iyi geldiği bilinen antibakteriyal özellikteki soğandan elde edilecek özütü elektroeğirme yöntemi kullanarak nano boyutta fiberlere yükleyeceklerdir.  Böylece doğa-sağlık-teknoloji arasındaki ilişkiyi fark etmeleri sağlanacaktır.

 • Kaybolan Türler, Kaybolan Ben

Bu aktivitede öğrencilerin, ekosistem içerisinde yok olma tehlikesi altında bulunan canlı türlerini korumak için neler yapılabileceğini bir öykü ile anlatmaları sağlanacaktır.

 • Üç Boyutlu Biyo Yazıcı ile Doku İskeleti Üretimi

Bu aktivitede öğrencilere,  üç boyutlu yazıcı teknolojisi hakkında bilgi verilerek, örnek bir taşıyıcı üretmeleri sağlanacaktır.

 • Karşılaştırmalı Biyoçeşitlilik

Bu aktivite ile öğrencilerin,  Avrupa’daki biyolojik çeşitlilik ile ülkemizdeki biyolojik çeşitliliği karşılaştırma yapmaları sağlanacaktır.

 • Bakteriyal Selüloz Üretimi

Bu aktivitede öğrenciler, biyoçeşitliliğin sürdürülmesinde alternatif kaynaklardan yola çıkarak üretim yapacak,  bakterilerin sadece zararlı türlerinin olmadığını, pek çok türlerinin insanlık için önemli olduğunu kavrayacaklardır.

 • Kütüphaneden Doğaya Yolculuk

Bu aktivitede öğrencilere, kütüphane veri tabanı kullanımı konusunda bilgi verilerek,  biyoçeşitlilik okuryazarlığı konusunda deneyim kazandırılacaktır. 

 • Biyo Atıktan Biyomalzemeye Dönüşüm

Bu aktivite ile öğrencilerin, doğada var olan biyo atıkların (karides kabuğu, ıstakoz bacağı, mantar vs.) laboratuvar ortamında işlenerek doğal bir polimer olan kitosana dönüştürülmesi yoluyla biyomalzeme yapması sağlanacaktır.

 • Arttırılmış Gerçeklilik ile Biyoçeşitlilik

Bu aktivitede öğrenciler, sanal gerçeklik uygulamalarını kullanarak biyoçeşitliliğin öneminin farkına varacaklardır.

 • Geri Dönüşüm Oyunu Tasarlıyorum

Bu aktivitede öğrenciler, katı atıkların dönüşüm esaslarına göre düzenlenmiş bir bilgisayar oyunu senaryosu geliştirecek, bu sayede katı atıkların ayrıştırılmasının gerekliliğini fark edip “Geri Dönüşüm” kavramının önemini kavrayacaklardır.

 • Terrarium ile Örnek Ekosistem Yapıyorum

Bu aktivitede öğrencilerin,  model bir ekosistem oluşturup su döngüsünü gözlemlemeleri sağlanacaktır.

 • Çoklu Bakış Açıları ile Biyoçeşitlilik Filmi

Bu aktivitede öğrenciler, biyoçeşitlilik üzerine odaklanmış animasyon filmini izleyerek ortak bir tecrübeyi paylaşacaklardır. Ancak, filmi farklı perspektiflerden görecek, iç görülerini paylaşacak ve tüm gruba bu konuda çok yönlü bir değerlendirme yapacaklardır.

 • Filogenetik

Bu aktivitede öğrenciler, bitki türleri arasındaki akrabalık derecelerini inceleyerek,  akrabalık ilişkilerinin belirlenmesinde nelerin önemli olduğunu kavrayacaklardır.

 • Danamandıra Tabiat Parkı Bitki Florasının İncelenmesi

Bu aktivitede öğrenciler, Danamandıra Tabiat Parkı’ndaki bitki florasını inceleyecektir. Öğrencilerin doğayla bağlarını onarmak, güçlendirmek ve doğada yaşamı tecrübe etmeleri sağlanacaktır.