Özet


Son yıllarda biyoçeşitlilik üzerindeki tehdit unsurlarının giderek artması konunun küresel bir hale dönüşmesine neden olmuştur. Bu projede, öğrencilerde ülkemizin zengin biyoçeşitliliği hakkında farkındalık oluşturulması, onlara yaşamın doğal döngüsünün sürdürülebilmesi için biyolojik çeşitliliğin korunması gerektiğinin anlatılması ve yapılacak sanatsal ve bilimsel etkinliklerle biyolojik çeşitliliği koruma sorumluluğu ve yeterliliğini kazandırmak amaçlanmıştır. Proje kapsamında öğrenciler, orman faunası ve bitki florasının zenginliklerini, müzik, resim, bilişim teknolojileri, fen ve sosyal bilimler alanları altında hazırlanan etkinlikler ile kavrayacaktır. Ayrıca, projede öğrenciler doğada var olan ancak insanlar tarafından fark edilmeyen birçok biyolojik kaynağı işleyip, biyoteknolojik ve nanoteknolojik uygulamalarda kullanılabilir hale getirerek, ekolojik dengenin korunmasına katkı sağladıklarını fark edecektir. Proje kapsamında uygulanacak etkinlikler sonucunda; öğrencilerin doğaya, doğayı bilerek ve anlayarak bakabilme yetenekleri geliştirilerek biyoçeşitliliğe saygı duyan, biyoçeşitliliği koruyan, biyoçeşitliliğin sürdürülmesini ve nesilden nesile korunarak aktarılması gerektiğini bilen bir birey haline getirmek amacıyla öğrencilerde “biyokültür” kavramı oluşturulacaktır. Böylelikle Dünyada zengin biyoçeşitliliğe sahip olan ülkelerden biri olan ülkemizin biyokültürel değerlerinin korunmasına ve yarınlara aktarılmasına katkı sağlayacaktır.